Ekspertu publikācijas

MĒS VEIDOJAM RADOŠU VIDI…

MĒS VEIDOJAM RADOŠU VIDI…


16. Aprīlis 2015

Pavisam drīz Rīgā darbību uzsāks orģināls starptautisks izglītības projekts London Gates bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, kurā apmācība notiek tikai angļu valodā. Visās papildizglītības centra filiālēs (Londonā, Parīzē, Maskavā, Sanktpēterburgā, drīzumā arī Milānā un Telavivā) bērni apgūst zinātniskās izglītības priekšmetus, kā arī tādus radošos priekšmetus kā māksla, publiskā runa un aktiermāksla. Apmācības programmu ir sertificējis lielākais Lielbritānijas eksaminācijas centrs EDEXCEL, kas sniedz iespēju London Gates audzēkņiem iegūt Lielbritānijā akreditētu vispārējās izglītības sertifikātu A-level, paralēli turpinot mācības savā vispārizglītojošajā skolā.

Projekta autore Jūlija Desjatņikova ir psihologs un pedagogs, kas nepārtraukti atrodas ceļā no vienas centra filiāles uz otru. Visur Jūliju gaida bērni, viņu vecāki, pasniedzēji. Tagad ceļš ved arī uz Rīgu, kur viņa satiek Rīgas filiāles kolēģes Zani Dunduri un Lindu Lindi, kā arī daudzos paziņas un draugus, kas ļoti priecājas par London Gates ienākšanu Latvijā. Kā pirmos centrā uzņems audzēkņus vecumā no 7 līdz 15 gadiem; atlase jau norit.

Jūlija Desjatņikova par London Gates filosofiju un darbības principiem:
«Man ir interesanti pārveidot apkārtējo vidi. Un pagaidām es neesmu atradusi efektīvāku veidu par citu cilvēku izglītošanu. Lai tiem piemistu skaidrs prāts, augsts reakcijas ātrums, radoša pieeja, spēja efektīvi tikt galā ar nestandarta uzdevumiem un gatavība pieņemt otru cilvēku kā fenomenu.

Kā zināms, vidi veido cilvēki, tāpēc katrs London Gates pasniedzējs ne tikai nodod savas zināšanas audzēkņiem, bet arī savā veidā kalpo viņiem par paraugu. Mūsu komandu veido apdāvināti un radoši cilvēki, kas ir savas profesijas entuziasti un patiesi vēlas dalīties ar savām zināšanām. Skolā mēs uzņemam talantīgus bērnus, kam pievienojot talantīgus pasniedzējus, rodas unikāla, kreatīva vide.

Mūsu centros pie ieejas ir sekojošs uzraksts – «You are entering an English-speaking zone», tātad, bērns pārkāpj robežu un nokļūst pavisam citā pasaulē, un tā ir sava veida spēle. Valoda ir viena no vissvarīgākajām attīstības sastāvdaļām. Mēs mācāmies un dzīvojam angliski: apgūstam matemātikas likumus, veidojam pieredzes, lasam, saceram paši savus stāstus, uzvedam izrādes, dejojam, dziedam, izpaužamies. Lai arī valoda ir svarīga, tā tomēr nav pašmērķis. Galvenais, pēc kā mēs tiecamies, ir izaudzināt brīvas, patstāvīgi domājošas, radošas, aktīvas un uz mērķu sasniegšanu orientētas personības ar augsti attīstītām sociālajām prasmēm.

Jau pavisam agrā vecumā mēs apgūstam dažādas kognitīvās prasmes, kas nepieciešamas jebkuras personības daudzpusējai attīstībai un tās spējai veiksmīgi mijiedarboties ar sabiedrību. Runa ir par loģisku analīzi, sintēzi, neatkarību un nestandarta domāšanu, prasmi formulēt savas domas, aizstāvēt savu viedokli, emocionālo un sociālo intelektu. Tāpēc mūsu apmācības programmas ir izstrādātas, ņemot vērā bērna neirofizioloģiskās, psihoemocionālās, uzvedības un kultūras īpatnības. Tādā veidā mēs attīstām strukturētas un vienlaicīgi arī plašas domāšanas iemaņas katrā mācību posmā – sākot ar divu gadu vecumu līdz pat mūsu skolas beigšanai un Lielbritānijas attestāta A-level iegūšanai.

Un pats galvenais – katrs bērns mums ir individualitāte, mēs kopā radām viņa stāstu, attbilstoši viņa interesēm un rakstura īpatnībām izplānojam viņa attīstības trajektoriju, un īstenojam to kopā ar pašu bērnu un viņa vecākiem. Tāpēc mēs ļoti gaidām mūsu bērnus un vecākus tagad jau arī Rīgā.
Основатель