MŪSU VĒRTĪBAS

MŪSU MĒRĶI
Izaudzināt personības ar plašu redzesloku, kam ir pieejama labākā augstākā izglītība un kas ir spējīgas strādāt kurā valstī vien vēlas. Veidot plašu redzesloku, lai būtu pieejama labākā augstākā izglītība un lai bērni būtu spējīgi veiksmīgi strādāt jebkurā valstī. Ne tikai sniegt mūsu audzēkņiem starptautisku izglītību un prasmi brīvi komunicēt angļu valodā, bet arī radīt viņos dziļu izpratni un cieņu pret citu tautu kultūru un vēsturi.

Veidot personības ar attīstītām sociālajām iemaņām. Personības, kas ir aizrautīgas, radošas, aktīvas un uz panākumiem orientētas. Sniegt bērniem neierobežotu izvēles brīvību, domājot par turpmāko dzīves ceļu, un veicināt sava potenciāla pilnīgu realizāciju un atdevi.
MŪSU PRINCIPI
Mēs uzskatām, ka bērnus līdz 16 gadu vecumam negatīvi ietekmē “izraušana” no ierastās vides un ģimenes gan no psiholoģiskā, gan kulturālā viedokļa. Tādēļ mēs radām tādus apstākļus, lai bērni, paliekot dzimtajā valstī, varētu apgūt starptautisku izglītību.
Mēs augsti vērtējam Latvijas kultūru un tās nozīmīgumu bērna uztveres veidošanā, tādēļ strādājam tā, lai papildu izglītība radītu cieņu pret kultūras un izglītības daudzveidību.
Mēs augsti vērtējam Latvijas kultūru un tās nozīmīgumu bērna uztveres veidošanā, tādēļ strādājam tā, lai papildu izglītība radītu cieņu pret kultūras un izglītības daudzveidību.
Mēs esam pārliecināti, ka monokulturālisms ir galvenais šķērslis mūsdienu globālajai sabiedrībai. Par savu uzdevumu mēs uzskatām multikulturālas personības veidošanu, iekļaujot tajā Eiropas, Amerikas, Krievijas un citu kultūru elementus. Lai sasniegtu šo mērķi, kā galveno universālo instrumentu mēs izmantojam angļu valodu.
Centrā mēs uzturam brīvu, atvērtu, pozitīvu un draudzīgu atmosfēru, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir ērti un interesanti. Mēs cienām katra cilvēka personību, esam atvērti jebkuru tematu pārrunāšanai, un atbalstām mūsu audzēkņu interesi par pasaules daudzveidības izzināšanu.
Centrā mēs uzturam brīvu, atvērtu, pozitīvu un draudzīgu atmosfēru, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir ērti un interesanti. Mēs cienām katra cilvēka personību, esam atvērti jebkuru tematu pārrunāšanai, un atbalstām mūsu audzēkņu interesi par pasaules daudzveidības izzināšanu.
Mācīties London Gates