A-levels — starptautiski atzīti sertifikāti 9. līdz 11. klašu skolēniem

Papildu izglītība tiem, kas gatavojas iestāties ārvalstu universitātēs.

Atvērta uzņemšana nākamajam mācību gadam
Lai saņemtu papildu informāciju un pieteiktos uz interviju, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu vai e-pastu. Ņemiet vērā, ka iestāšanās programmā iespējama tikai līdz septembra beigām attiecīgajā mācību gadā.
Apmācību programma nepieciešama, ja:

Jūs plānojat iestāties ārvalstu augstskolā!

A-levels eksāmenu atestāti stājoties Lielbritānijas augstskolās ir obligāti. To iegūšanai nepieciešams iziet apmācību kādā no Lielbritānijas vidusskolām vai starptautiski akreditētā izglītības centrā, piemēram, London Gates. Lai iestātos augstskolā nepieciešams IELTS sertifikāts angļu valodā un A-levels sertifikāti vismaz trijos profila priekšmetos.

Jūs apsverat iespēju studēt ārvalstu augstskolās vai vietējo universitāšu programmās angļu valodā!

Apmācība A-levels programmā dod iespēju apgūt angļu valodu augstā līmenī brīvai komunikācijai, gūt pieredzi profila priekšmetu apgūšanā angļu valodā, kā arī pierast pie darba formām, kas vidusskolās varbūt netiek tik bieži izmantotas (esejas, grupu darbi, prezentācijas, pētnieciskais darbs). Šī pieredze būtiski atvieglo studijas universitāšu programmās ar apmācību angļu valodā.

Jūs apsverat iespēju studēt ārvalstu augstskolās vai vietējo universitāšu programmās angļu valodā!

Apmācība A-levels programmā dod iespēju apgūt angļu valodu augstā līmenī brīvai komunikācijai, gūt pieredzi profila priekšmetu apgūšanā angļu valodā, kā arī pierast pie darba formām, kas vidusskolās varbūt netiek tik bieži izmantotas (esejas, grupu darbi, prezentācijas, pētnieciskais darbs). Šī pieredze būtiski atvieglo studijas universitāšu programmās ar apmācību angļu valodā.

Jūs pagaidām neesat izlēmuši, kurā valstī studēt!

A-levels programma – tā ir lieliska pieredze, pilnīga iegremdēšanās valodas vidē, priekšmetu zināšanu padziļināšana un ikdienas vidusskolas videi nepierastu priekšmetu iepazīšana, piemēram, statistikas nodarbībās. Šī sagatavošanās būs noderīga, ja:
vēlaties uzlabot angļu valodas zināšanu līmeni un gūt jaunas akadēmiskās zināšanas;
plānojat piedalīties studentu apmaiņas programmās ārvalstīs;
vēlaties uzstāties zinātniskās konferencēs un publicēties ārvalstu izdevumos;
plānojat turpināt studijas ārvalstīs maģistra un doktorantūras programmās.
Uzņemšanas statistika
Kā notiek apmācība
1
Intervija un iestājpārbaudījumi

Uzņemšana A-levels progammā London Gates izglītības centrā notiek divos posmos:

Iestājpārbaudījumi priekšmetu un valodas zināšanās

Tiek pārbaudītas zināšanas angļu valodā un matemātikā, jo veiksmīgai dalībai A-levels programmas mācībās nepieciešams atbilstošs pamatlīmenis minētajos priekšmetos.

Intervija ar vecākiem un skolēnu

Mums ir ļoti svarīgi novērtēt skolēna sasniegumus, motivāciju un nākotnes plānus. A-levels programma paredz gatavošanos studijām universitātē un prasa nopietnus centienus un apzinātu darbu.
2
Apmācība

A-levels programmas skolēni uz nodarbībām nāk divreiz nedēļā vakaros divu gadu garumā.

Katrs skolēns apgūst angļu valodu, matemātiku un divus profila priekšmetus pēc izvēles. Vienā mācību dienā notiek trīs nodarbības (katra 90 min.): angļu valoda un profila priekšmeti. Apmācība notiek pēc britu programmām un izmantojot izdevniecības “Pearson” mācību materiālus.

Apmācība iekļauj lekcijas tipa interaktīvas nodarbības, projektu un grupu darbus, pētniecisko darbu un esejas. Apmācības neatņemama daļa ir obligāti mājas darbi.

3
Eksāmenu sesijas

Eksāmeni ir neatņemama mācību sastāvdaļa A-levels programmā un notiek divas reizes gadā. Katrs skolēns var kārtot vienu līdz piecus pārbaudījumus, vidēji parasti tiek izvēlēti trīs eksāmeni.

Sagatavošanās procesā skolēniem piedāvājam izmēģināt spēkus pildot iepriekšējo gadu eksāmenus kā izmēģinājuma pārbaudījumus. Tas palīdz attīstīt prasmi pildīt tieši eksāmena formas uzdevumus, kā arī psiholoģiski sagatavoties sesijai.

Eksāmenu darbu labošana notiek EDEXCEL centrā Lielbritānijā. Apmācības beigās ikviens skolēns saņem integrētu novērtējumu katrā priekšmetā, balstoties uz visu kārtoto eksāmenu rezultātiem.

Līdztekus eksāmeniem priekšmetos apmācības beigās tiek kārtots eksāmens IELTS valodu sertifikāta iegūšanai.

2Gadi

Mācību

3

Izvēles

priekšmeti

10

Akadēmiskās stundas nedēļā

4

Sesijas

 • Apmācība grupās
  līdz 10 cilvēkiem
 • Intensīva slodze
  nodarbībās un
  patstāvīgais darbs
 • Apmācība, paliekot
  ierastajā vidē
 • Nodarbības darba
  dienās un nedēļas nogalēs
  dienas otrajā pusē
PIEVIENOTIES PROGRAMMAI VAR JAU ŠOBRĪD!
Atnāciet uz interviju, lai iepazītos ar mums labāk!
priekšmeti
Matemātika (augstākais līmenis)

Matemātika

(pamatlīmenis)

Ķīmija

Fizika

Bioloģija

Ekonomika

Svešvalodas

Psiholoģija

Mācīties London Gates
Nodarbību laiki

A-LEVELS

Trešdiena - 16:20–19:30
Piektdiena - 16:20–19:30
 • Kad

  Pamata programma sagatavo IELTS eksāmeniem un apmāca Core Mathematics: ar divām nodarbībām, 90 minūtes katra, vienu reizi nedēļā – piektdienu pēcpusdienās.


  Pilna programma, papildus sagatavošanai IELTS un Core Mathematics, sniedz iespēju izvēlēties divus papildpriekšmetus: ar četrām nodarbībām, 90 minūtes katra, divas reizes nedēļā – trešdienu un piektdienu pēcpusdienās.

 • Maksa
  EUR 304 par pamata programmu četrām nedēļām.
  EUR 750-950 par pilnu programmu četrām nedēļām.
 • Kur
  Elizabetes iela 65-12 (4.stāvs),
  Rīga, LV-1050