No 2 līdz 6 gadiem — Junior
Angļu valoda pirmsskolas vecumam

Bilingvāla programma un attīstošā izglītība bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Bērni pierod uztvert svešvalodu kā dzimto, iemācās domāt šajā valodā un atbrīvojas no bailēm iepazīt ko jaunu.

KĀPĒC
Nekad nav par vēlu mācīties svešvalodu, bet tieši 5 līdz 6 gadu vecumā bērniem dabiski ir unikālas multlingvisma prasmes, lai labi pārvaldītu vairākas valodas. Ja šīs prasmes tiek attīstītas, jebkura valodu apguve vēlāk notiek daudz vieglāk un ātrāk.
KĀPĒC
Nekad nav par vēlu mācīties svešvalodu, bet tieši 5 līdz 6 gadu vecumā bērniem dabiski ir unikālas multlingvisma prasmes, lai labi pārvaldītu vairākas valodas. Ja šīs prasmes tiek attīstītas, jebkura valodu apguve vēlāk notiek daudz vieglāk un ātrāk.
Metodoloģija
Aizraujošas nodarbes - angļu valodā
Mūsu programmas ietvaros bērni angļu valodā apgūst virkni dažādu priekšmetu, kas veicina viņu intelektuālo, sociālo un radošo prasmju attīstību. Līdztekus tam mēs attīstām bērnu interesi mācīties, veidojam prasmi domāt neatkarīgi un radoši, kā arī veicinām izteiksmes brīvību.

Pakāpeniska iepazīšanās ar valodu

Pašās jaunākajās grupās pamīšus notiek “angļu valodas” un dzimtās valodas dienas, vispirms ar katru jauno tēmu iepazīstoties dzimtajā valodā. Šādā veidā bērnam tiek palīdzēts pierast pie mācībām. Kad bērni sasniedz pietiekami pārliecinošu angļu valodas līmeni saziņai svešvalodā, dzimtās valodas dienas pakapeniski tiek aizstātas ar nodarbībām tikai angļu valodā. Šādā veidā trešais gads mācību programmā parasti jau pilnībā notiek angļu valodā.
Mazas grupas ar diviem pasniedzējiem
Grupās parasti ir no 4 līdz 8 skolēniem, ar kuriem vienlaicīgi darbojas skolotājs un skolotāja asistents.

Bērna psiholoģiskais komforts un adaptācija

Mēs vienmēr palīdzam vecākiem, kuri vēlas bērniem atvieglot satikšanos ar jaunu pasauli un jauniem cilvēkiem. Pie mums strādā psihologi, kuri palīdzēs, ja neesat pārliecināti par kādu soļu liederību un nezināt, kā jūsu bērnam būs labāk.
Grupas un pasniedzēji

Junior programmas ietvaros bērni tiek iedalīti trīs vecuma grupās atbilstoši viņu vecumam un valodas līmenim: A, B un C. Ar katru grupu stundās strādā skolotāji un assistenti, tādējādi radot iespēju pievērst vairāk uzmanības katram bērnam atsevišķi.

Priekšmeti
ENGLISH (ANGĻU VALODA)

Tiek apgūts sākotnējais vārdu krājums, attīstīta fonētiskā uztvere, veidota izpratne par burtu uzbūvi un attīstīta pareiza izruna.

UZ ATTĪSTĪBU VĒRSTA APMĀCĪBA

Zināšanas par pasauli, matemātikas pamati, bioloģija, ģeogrāfija un astronomija.

LOGIC (LOĢIKA)

Loģiskās domāšanas attīstīšana un ievads matemātikā.

ART (MĀKSLA)

Ievads dažāda veida mākslās: modelēšana, zīmēšana, līmēšana un origami. Attīsta radošo domāšanu.

MUSIC (MŪZIKA)

Veido ritma izjūtu, attīsta muzikālo dzirdi un mūzikas izjūtu, bērni apgūst mūzikas teorijas pamatus, mūzikas vēsturi un dziesmas angļu valodā.

DRAMA (AKTIERMĀKSLA)

(ievadkurss bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem): tiek apgūta prasme izpaust emocijas kustībās, verbāli un neverbāli, kā arī agrīnas iemaņas sevis prezentēšanā.

Mācīties London Gates
Notikumi

Junior

Trešdiena - 16:30 - 18:20
Piektdiena – 16:30 - 18:20
Kad:

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – trešdienās un piektdienās, 25 minūtes katra, no plkst. 16:30 līdz 18:20

Maksa:

EUR 310 par pilnu programmu četrām nedēļām

Kur:

Elizabetes iela, 65