No 7 līdz 12 gadiem — Kids

Skolēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem mūsu centrā apgūst papildu izglītību angļu valodā. Programma veidota balstoties uz britu skolu programmām un vēršot uzmanību gan uz eksaktajām un humanitārajām zinātnēm, gan uz mākslu, teātri, sociālo un radošo prasmju attīstīšanu, turklāt tas viss notiek angļu valodā.

KĀPĒC
Saziņā ar jaunāko grupu skolēniem mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt bērnu dabisko interesi izzināt lietas, iesaistīt viņus mācību procesā, radināt pie zināšanu apguves angļu valodā, stiprināt viņu pārliecību par pašu spēkiem, kā arī radīt skolēnos izpratni par pašizaugsmes nepieciešamību, neatkarību domāšanā un atbildību par sava darba rezultātiem, neatkarīgi, vai runa ir tikai par mājas uzdevumiem vai ikgadējiem noslēguma pārbaudījumiem.
KĀPĒC
Saziņā ar jaunāko grupu skolēniem mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt bērnu dabisko interesi izzināt lietas, iesaistīt viņus mācību procesā, radināt pie zināšanu apguves angļu valodā, stiprināt viņu pārliecību par pašu spēkiem, kā arī radīt skolēnos izpratni par pašizaugsmes nepieciešamību, neatkarību domāšanā un atbildību par sava darba rezultātiem, neatkarīgi, vai runa ir tikai par mājas uzdevumiem vai ikgadējiem noslēguma pārbaudījumiem.
Metodoloģija
Angļu valoda kā līdzeklis, ne pašmērķis
Angļu valoda mūsu centrā tiek apgūta dabiskā izziņas procesā un darbībā. Tas notiek nemanāmi. Bērns darbojas ar aizraujošām lietām, piemēram, izzina planētas un būvē Saules sistēmas maketu, sarunājas ar vienaudžiem un piedalās teātra izrādes mēģinājumā. Bērni “izdzīvo” dažādas situācijas angļu valodā un pierod tajā sazināties.

Prasmes, kuras nemāca skolā

Mūsu skolēni brīvi pārvalda prasmes, kuras parasti nemāca skolās vai pievērš tām pārāk maz uzmanības, piemēram, neatkarīga izpēte, uzstāšanās prasmes, darbs ar avotiem un kritiskā analīze. Mūsu centrā vairākas reizes gadā notiek dažādas papildu aktivitātes, kuru laikā skolēni attīsta prasmi darboties grupā, veic izpēti un iepazīstina ar sava darba rezultātiem skolotājus un vecākus.

Britu skolu programma

Mūsu programmas atbilst Anglijas un Velsas nacionālo izglītības programmu prasībām, Key Stage 2 un Key Stage 3. Mūsu skolēni savā zināšanu līmenī atrodas ļoti tuvu britu vienaudžiem, un visa apmācība notiek angļu valodā.

Skolotāji - ne pedagogi, bet gan profesionāļi

Lielākā daļa mūsu pasniedzēju nav pedagogi un aktīvi darbojas kā profesionāļi savās jomās: matemātikā, ekonomikā, ķīmijā, pētnieciskajā un zinātniskajā darbā. Darbs ar skolēniem viņiem dod iespēju daīties ar savu pieredzi un zināšanām.
Grupas un pasniedzēji

Nodarbības skolēniem notiek divās vecuma grupās – D (7 līdz 9 gadi) un E (10 līdz 12 gadi).

Priekšmeti
LANGUAGE (VALODA)

Tiek apgūtas iemaņas mācībām angļu valodā, intensīva vārdu krājuma paplašināšana un valodas uzbūves apguve. Šis kurss tiek balstīts uz Kembridžas universitātes mācību programmām. Tas ir paredzēts, lai apgūtu A1 un B1 angļu valodas līmeni skolēniem atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē.

SCIENCE (DABAS ZINĀTNES)

Ievads dabas zinātnēs (bioloģija, fizika un ķīmija) un matemātikā. No 10 gadu vecuma bērni apgūst Science atbilstoši Apvienotajā Karalistē izmantotajai „Common Entrance” mācību programmai, šādi iepazīstinot bērnus ar Apvienotās Karalistes eksāmenu struktūru un prasībām. Mūsu mērķis ir iemācīt audzēkņiem justies brīvi eksāmena apstākļos.

HUMANITIES (HUMANITĀRĀS ZINĀTNES)

Dažādu humanitāro zinātņu moduļi: literatūra, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības. Dažādu humanitāro zinātņu moduļi: literatūra, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības.

ART (MĀKSLA)

Apgūstot galvenās vizuālās mākslas un arhitektūras tehnikas, bērniem tiek attīstīta radošā domāšana un izkopts mākslinieciskais potenciāls. Tiek apgūta mākslas vēsture, un noris praktiskās nodarbības dažādu mākslas žanru, stilu, rīkus un materiālu pielietošanā.

DRAMA (TEĀTRA MĀKSLA)

Mēs palīdzam bērniem apgūt aktiermeistarības un publiskās uzstāšanās prasmes, vienlaicīgi bērnus iepazīstinot ar to, kā funkcionē teātris un kā top teātra izrāde, kā arī veidojam pašu sagatavotus priekšnesumus angļu valodā.

Mācīties London Gates
Notikumi

Kids 1

Sestdiena - 10:00 - 14:15

Kids 2

Sestdiena - 14:45 - 18:05
Kad:
Vienu reizi nedēļā.
Pilna programma sastāv no piecām 45 minūšu nodarbībām sestdienu rītos.
Studentiem 8–10 gadu vecumā – četras 45 minūšu nodarbības sestdienu pēcpusdienās.
Maksa:
EUR 360 par pilnu programmu četrām nedēļām, bērniem vecumā no 10 gadiem.
EUR 288 par programmu četrām nedēļām 8–10 gadus veciem bērniem.

Kur:

Elizabetes iela, 65

Made on
Tilda